2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

În atenția titularilor de drepturi de autor și conexe!

23.09.2019

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) informează titularii de drepturi care nu au calitatea de membru al unei organizații de gestiune colectivă şi nici nu i-au încredinţat, în vreun alt mod, drepturile în gestiune, despre posibilitatea de a beneficia de dreptul legal la remunerație pentru valorificarea creațiilor.

În acest scop, titularii menționați urmează a se adresa  la AN ”COPYRIGHT”, desemnată de către AGEPI, în conformitate cu Deciziile nr. 7/258 din 31.01.2015, nr. 10/3269 din 29.12.2015, nr. 20/872 din 26.04.2018 și nr. 26/1618 din 24.07.2019 (publicate în Monitorul Oficial nr. 29-32 din 06.02.2015, nr. 2-12 din 15.01.2016, nr. 142-148 din 04.05.2018 și nr. 246-248 din 02.08.2019), să gestioneze drepturile acestora, începând cu anul 2015.

Atragem atenția asupra faptului că achitarea remunerației către titularii de drepturi se efectuează proporţional cu valorificarea reală a operelor şi/sau a obiectelor drepturilor conexe, titularii de drepturi urmând să prezinte AN ”COPYRIGHT”, în mod obligatoriu, repertoriul deținut, în vederea stabilirii indicilor de utilizare a creațiilor, conform Rapoartelor de monitorizare.

Pentru informații detaliate cu privire la modul de beneficiere de remunerație pentru valorificarea creațiilor, vă adresați direct AN ”COPYRIGHT” (mun. Chișinău, bd. Mitrop. Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 45, of. 316, tel.: 069109889, www.copyright.md).