2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

În atenția organizațiilor de gestiune colectivă și a agenților economici (utilizatori ai obiectelor dreptului de autor și/sau drepturilor conexe) din Republica Moldova

11.05.2020

În contextul declarării stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 17 martie – 15 mai 2020 (Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.55 din 17.03.2020) în legătură cu răspândirea pandemiei COVID-19, ținând cont că în temeiul Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, o serie de agenți economici, în special, cei care realizează activitatea de comunicare publică a operelor protejate prin dreptul de autor și/sau conexe, și-au  suspendat activitatea, respectiv nu valorifică obiecte ale dreptului de autor şi/sau conexe,

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în calitatea sa de autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea şi realizarea activităţilor în domeniul protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor şi drepturile conexe, în vederea identificării celor mai bune măsuri aplicabile pentru reluarea, continuarea și buna desfășurare a activității organizațiilor de gestiune colectivă şi agenților economici, recomandă:

- organizațiilor de gestiune colectivă:

  • prelungirea perioadei de valabilitate a acordurilor/licențelor/contractelor încheiate cu agenții economici echivalentă cu cea în care și-au suspendat activitatea;
  • returnarea sumelor achitate în avans pentru perioada de sistare a activității, către agenții economici ce și-au încetat activitatea;
  • revizuirea tarifelor remunerației datorate pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor și/sau drepturilor conexe aplicabile după perioada stării de urgență în vederea susţinerii agenților economici.

- utilizatorilor obiectelor dreptului de autor și/sau drepturilor conexe:

  • notificarea organizaţiilor de gestiune colectivă a impedimentului justificator, care a dus la imposibilitatea executării obligațiilor, în condiţiile prevederilor art. 904 din Codul Civil al Republicii Moldova.