2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

În atenția organizaţiilor de difuziune prin eter sau prin cablu

12.01.2018

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunță organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, în special asupra art. 11 din Proiectul prenotat ce vizează activitatea dumneavoastră.

Runda de dezbateri publice se va desfășura la sediul AGEPI (str. Andrei Doga nr. 24/1, mun. Chișinău, MD-2024), la data de 16.01.2018ora 09:00, sala de ședințe, et. 2, cu participarea reprezentanților organizaţiilor de difuziune prin eter sau prin cablu din Republica Moldova.

Proiectul de lege