2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

În atenția autorilor, interpreților, producătorilor de fonograme/videograme și ai altor titulari de drepturi

12.01.2018

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunță organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Runda de dezbateri publice se va desfășura la sediul AGEPI (str. Andrei Doga nr. 24/1, mun. Chișinău, MD-2024), la data de 16.01.2018ora 10:30, sala de ședințe, et. 2, cu participarea titularilor de drepturi (autorii, interpreţii, producătorii de fonograme, producătorii de videograme) din Republica Moldova.

Proiectul de lege