2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

În atenţia mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală!

15.09.2015

Pe data de 24 septembrie 2015, orele 14.00, în sala de conferințe a AGEPI, va avea loc Adunarea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală. În cadrul întîlnirii vor fi puse în discuție mai multe subiecte de interes comun ce vizează activitatea în domeniul protecției proprietății intelectuale. În același timp, vor fi prezentate informații referitoare la modificările și completările unor acte legislative.

Astfel, în ordinea de zi vor fi incluse următoarele subiecte: prezentarea Legii nr. 162 din 30.07.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, protecţia mărcilor și protecţia soiurilor de plante; prezentarea Legii nr. 160 din 30.07.2015 pentru modificarea și completarea Legii privind protecția invențiilor; prezentarea proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului ce țin de domeniul proprietății intelectuale.

Totodată, vor fi prezentate informații privind „Utilizarea Serviciului Electronic e-agepi”.