„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (3)