„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Protecţia soiurilor în Republica Moldova. Studiu de caz Miscanthus giganteus