„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Analiza statistică și problema latentităţii avorturilor ilegale