„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Trecerea institutelor Academiei în subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice?