„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Procesul de căutare, evaluare și selectare a tehnologiilor pentru transfer tehnologic