„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Mecanisme de stimulare și finanţare a inovaţiilor în Republica Moldova