„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Impactul designului în viaţa cotidiană a societăţii