„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

25 de ani de la instituirea sistemului naţional de proprietate intelectuală