„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Un nou bilanț al creativității și performanței tinerilor savanți