„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Standarde educa!ionale în antreprenoriat. Antreprenoriatul intelectual şi diagnosticul gradului de pregătire a studen!ilor cu ajutorul IST Amthauer