„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Protecția dreptului de autor şi drepturilor conexe: combaterea şi prevenirea pirateriei. Standarde europene