„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Parlamentul a adoptat modificările și completările unor acte legislative cu privire la protecția OPI