„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Guvernul a aprobat un nou Plan de Acțiuni privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale