„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Aprecierea similitudinii mărcilor în vederea stabilirii riscului de confuzie în cadrul examinării de fond