„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Activitatea antifungică a unor tulpini autohtone de microorganisme după 3 şi 6 ani de conservare în stare liofilizată