Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare a mărcilor

Conținut

Introducere
 1. Motive absolute de refuz
  1. Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7 alin.(1) lit.a))
   1. Caracterul distinctiv
   2. Reprezentarea în RNC/RNM
  2. Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))
   1. Semne verbale
    1. Combinații cu sens
    2. Ortografiere greșită
    3. Abrevieri și acronime
    4. Repetări
    5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
   2. Semne combinate
   3. Semne figurative
   4. Litere și cifre
    1. O literă, o cifră
    2. Combinații de litere și cifre
   5. Sloganuri
   6. Etichete
   7. Semne color
    1. Culoarea per se
    2. Combinații de culori
    3. Cuvinte și mărci figurative color
    4. Denumiri de culori
   8. Semne tridimensionale
    1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
    2. Forma propriu-zisă a produselor
    3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
  3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit.c))
   1. Tipul/specia produselor și serviciilor
   2. Calitatea produselor/serviciilor
   3. Cantitatea produselor/serviciilor
   4. Destinația produselor/serviciilor
   5. Valoarea produselor/serviciilor
   6. Originea geografică a produselor/serviciilor
   7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
   8. Alte caracteristici
  4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7 alin.(1) lit.c1))
  5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
  6. Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.e))
   1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
   2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic
   3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială produsului
  7. Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit.f))
   1. Mărci care prejudiciază interesele statului
   2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
   3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
  8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.g))
   1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
   2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor/serviciilor
    1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
    2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
    3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
  9. Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit.h))
   1. Drapele și embleme de stat
   2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale
   3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  10. Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit (art.7 alin.(1) lit.i))
   1. Denumirea oficială sau istorică a statului
   2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
   3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
  11. Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit.j))
   1. Semne de înaltă valoare simbolică
   2. Simboluri religioase
  12. Indicații geografice, denumiri de origine ale produselor (art.7 alin.(1) lit.k))
  13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit.l))
  14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
  15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
   1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
   2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare
   3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
  16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
 2. Motive relative de refuz
  1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit.a))
  2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit.b))
   1. Similitudinea produselor
   2. Similitudinea semnelor
    1. Similitudinea fonetică
    2. Similitudinea vizuală
    3. Similitudinea semantică
  3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit.c))
  4. Alte drepturi (art.8 alin.(3))
   1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova
   2. Dreptul de autor
    1. Opere incluse în mărci
    2. Titluri de opere
   3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată
   4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
  5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit.a))
  6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.b))
   1. Condiții privind depunerea opoziției
 3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))
  1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate
  2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate
 4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))

3.2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate:

 • semne ori indicaţii uzuale (din domeniul tehnic, științific etc.):

cl. 35 (publicitate...), 37 (construcții; reparații…), 38 (telecomunicații), 42 (servicii științifice și tehnologice…)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „Internet”;

 • semne sau indicaţii ce pot servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora:

cl. 29 (carne, pește...), 35 (publicitate...)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „Fish”;

FOR WOMEN WITH CONFIDENCE

cl. 25 (îmbrăcăminte...)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: „For women”;

 • desemnarea, ce reprezintă un cuvânt neprotejabil, executat într-o manieră deosebită, poate fi acceptată spre înregistrare fără drept exclusiv asupra elementului nedistinctiv, cu excepția executării grafice deosebite:

cl. 33 (băuturi alcoolice...)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „ALTES”, cu excepția executării grafice deosebite (ALTES – soi de viță-de-vie);

 • desemnarea ale cărei elemente neprotejabile alcătuiesc o expresie/o îmbinare va fi acceptată spre înregistrare fără dreptul exclusiv asupra expresiei/îmbinării în întregime, dat fiind faptul că aceasta are o semantică unică.

De exemplu: „Fabrica de vin din Etulia”, „lapte acru”.

În cazul în care marca conține un element verbal unitar, constituit din cuvinte neprotejabile, scrise împreună, se consideră neprotejabil fiecare element separat (în parte):

cl. 20 (mobilier, oglinzi, rame…), 35 (publicitate...)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: „Mobila”, „Masiv” pentru produsele solicitate din cl. 20.

În cazul în care marca conține un element verbal unitar, constituit dintr-un cuvânt neprotejabil și un cuvânt fantezist, acest element verbal se consideră protejabil:

cl. 16 (hârtie și carton...), 36 (asigurări…), 38 (telecomunicații), 39 (transport…), 41 (educație; instruire...), 45 (servicii juridice…)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: „Prima bancă din Moldova”, cu excepţia executării grafice deosebite.

În cazul mărcilor tridimensionale:

 • forma produsului sau ambalajului, tradițională pentru produsele solicitate:

cl. 29 (carne, pește...), 35 (publicitate...)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: forma ambalajului (tetraedru), cifrele şi toate elementele verbale, cu excepţia „JLC”;

cl. 33 (băuturi alcoolice...)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: forma buteliei, toate elementele verbale, cu excepţia cuvântului „Hunter” şi a executării grafice deosebite;

cl. 33 (băuturi alcoolice...)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra formei buteliei;

 • elementele grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părţile produsului sau ambalajului care nu sunt revendicate ca părţi ale mărcii:

cl. 33 (băuturi alcoolice...).

În cazul limitării prevăzute la art.10 alin.(1), marca va fi examinată în totalitatea elementelor sale, inclusiv a celor asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv, în scopul stabilirii similitudinii cu alte mărci.

În cazul în care impresia globală produsă de marca solicitată diferă de cea produsă de o marcă anterioară, acestea vor putea coexista chiar dacă conțin aceleași elemente neprotejabile:

cl. 32 (bere; ape minerale...)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „Basarabia”;

cl. 32 (bere; ape minerale...)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „Basarabia”.

Limitarea dreptului exclusiv asupra elementelor mărcii se poate referi doar la anumite produse şi/sau servicii revendicate în cerere, și anume la acele faţă de care elementele respective sunt nedistinctive și deci nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci.

Exemple:

cl. 30 (cafea, ceai...), 35 (publicitate...), 43 (servicii de alimentație publică...)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor: „Central cafe”, cu excepţia executării grafice deosebite, pentru serviciile solicitate din cl. 43;

cl. 20 (mobilier, oglinzi, rame…), 35 (publicitate...)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului: „Confort”, nu constituie obiect independent de protecţie juridică pentru produsele din cl. 20.