Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare a mărcilor

Conținut

Introducere
 1. Motive absolute de refuz
  1. Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7 alin.(1) lit.a))
   1. Caracterul distinctiv
   2. Reprezentarea în RNC/RNM
  2. Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))
   1. Semne verbale
    1. Combinații cu sens
    2. Ortografiere greșită
    3. Abrevieri și acronime
    4. Repetări
    5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
   2. Semne combinate
   3. Semne figurative
   4. Litere și cifre
    1. O literă, o cifră
    2. Combinații de litere și cifre
   5. Sloganuri
   6. Etichete
   7. Semne color
    1. Culoarea per se
    2. Combinații de culori
    3. Cuvinte și mărci figurative color
    4. Denumiri de culori
   8. Semne tridimensionale
    1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
    2. Forma propriu-zisă a produselor
    3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
  3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit.c))
   1. Tipul/specia produselor și serviciilor
   2. Calitatea produselor/serviciilor
   3. Cantitatea produselor/serviciilor
   4. Destinația produselor/serviciilor
   5. Valoarea produselor/serviciilor
   6. Originea geografică a produselor/serviciilor
   7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
   8. Alte caracteristici
  4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7 alin.(1) lit.c1))
  5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
  6. Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.e))
   1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
   2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic
   3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială produsului
  7. Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit.f))
   1. Mărci care prejudiciază interesele statului
   2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
   3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
  8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.g))
   1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
   2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor/serviciilor
    1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
    2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
    3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
  9. Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit.h))
   1. Drapele și embleme de stat
   2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale
   3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  10. Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit (art.7 alin.(1) lit.i))
   1. Denumirea oficială sau istorică a statului
   2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
   3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
  11. Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit.j))
   1. Semne de înaltă valoare simbolică
   2. Simboluri religioase
  12. Indicații geografice, denumiri de origine ale produselor (art.7 alin.(1) lit.k))
  13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit.l))
  14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
  15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
   1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
   2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare
   3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
  16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
 2. Motive relative de refuz
  1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit.a))
  2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit.b))
   1. Similitudinea produselor
   2. Similitudinea semnelor
    1. Similitudinea fonetică
    2. Similitudinea vizuală
    3. Similitudinea semantică
  3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit.c))
  4. Alte drepturi (art.8 alin.(3))
   1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova
   2. Dreptul de autor
    1. Opere incluse în mărci
    2. Titluri de opere
   3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată
   4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
  5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit.a))
  6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.b))
   1. Condiții privind depunerea opoziției
 3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))
  1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate
  2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate
 4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

2. Motive relative de refuz

2.3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit. c))

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) lit.c din Legea nr.38/2008, condiţia de bază pentru respingerea înregistrării ar fi dacă „marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din renumele mărcii anterioare”.

Mărcile de renume sunt mărcile binecunoscute într-un anumit teritoriu, de către un segment de public vizat. Pentru a determina dacă o marcă este „de renume”, trebuie să se ţină cont de anumiți indici relevanți, cum ar fi: cota de piaţă a mărcii respective, extinderea geografică şi durata utilizării, dar şi de valoarea investiţiilor în publicitate şi promovare etc. Dacă o marcă anterioară se bucură de renume, atunci consumatorii văzând o marcă posterioară,  ar putea asocia cele două mărci  și, prin urmare, s-ar putea aduce atingere mărcii anterioare.

Tot în categoria mărcilor de renume se includ şi mărcile notorii. Art.2 din Legea nr.38/2008 definește marca notorie drept o marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare sau la data priorităţii revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă. Constatarea notorietăţii unei mărci se efectuează exclusiv de către instanţa judecătorească, urmare adresării cu o cerere de recunoaștere a notorietății, la care se anexează probe relevante în susținerea notorietății semnului respectiv.

Astfel, art.8 alin.(1) lit.c) are scopul de a proteja valoarea asociată a mărcii de renume împotriva însușirii în mod ilegal a unor avantaje necuvenite ca urmare a exploatării renumelui, imaginii semnului, pentru care titularul a efectuat investiții și eforturi substanțiale de promovare și creare a prestigiului acesteia.

Art.8 alin.(1) lit.c) poate fi aplicat:

- în cadrul examinării de fond (din oficiu), atunci când este evident că s-ar putea aduce atingere mărcilor anterioare fără un motiv întemeiat. Exemple:

Semnul solicitat Marca anterioară Comentarii

Desemnarea solicitată pentru produsele din cl. 16 (hârtie și carton...), 25 (îmbrăcăminte...), 28 (jocuri, jucării...) a fost respinsă în baza mărcii cu renume, titular NIKE INNOVATE, înregistrate pentru produsele din cl. 18 (piele și imitații de piele...), 25 (îmbrăcăminte...)

Desemnarea solicitată pentru serviciile din cl. 41 (educație; instruire...), 43 (servicii de alimentație publică...) a fost respinsă în baza mărcii naţionale, ce se bucură de renume, titular VINĂRIA PURCARI S.R.L., înregistrate pentru produsele/serviciile din cl. 33 (băuturi alcoolice...), 35 (publicitate...), 39 (transport…)

Белый Аист

Desemnarea solicitată pentru produsele din cl. 03 (cosmetice...), 05 (produse farmaceutice...), 10 (aparate și instrumente chirurgicale…), 28 (jocuri, jucării...) a fost respinsă în baza mărcii înregistrate pentru toate produsele din cl. 33 (băuturi alcoolice...), ce se bucură de renume şi este recunoscută notorie în Republica Moldova

- în cadrul examinării de fond, în cazul depunerii opoziției din partea persoanei terțe. Exemple:

Semnul solicitat Marca opozantului Comentarii

Desemnarea solicitată pentru produsele din cl. 29 (carne, pește...), 32 (bere; ape minerale...), 33 (băuturi alcoolice...) a fost respinsă în baza opoziţiei depuse cu referire la marca opozantului, care se bucură de renume pe teritoriul Republica Moldova, fiind înregistrată pentru produsele/serviciile din cl. 30 (cafea, ceai...), 35 (publicitate...)

Desemnarea solicitată pentru serviciile din cl. 43 (servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară) a fost respinsă în baza opoziţiei depuse cu referire la marca opozantului care se bucură de renume. Marca opozantului este înregistrată în mai multe state pentru diverse clase de produse şi servicii (fără cl. 43)