Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare a mărcilor

Conținut

Introducere
 1. Motive absolute de refuz
  1. Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7 alin.(1) lit.a))
   1. Caracterul distinctiv
   2. Reprezentarea în RNC/RNM
  2. Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))
   1. Semne verbale
    1. Combinații cu sens
    2. Ortografiere greșită
    3. Abrevieri și acronime
    4. Repetări
    5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
   2. Semne combinate
   3. Semne figurative
   4. Litere și cifre
    1. O literă, o cifră
    2. Combinații de litere și cifre
   5. Sloganuri
   6. Etichete
   7. Semne color
    1. Culoarea per se
    2. Combinații de culori
    3. Cuvinte și mărci figurative color
    4. Denumiri de culori
   8. Semne tridimensionale
    1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
    2. Forma propriu-zisă a produselor
    3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
  3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit.c))
   1. Tipul/specia produselor și serviciilor
   2. Calitatea produselor/serviciilor
   3. Cantitatea produselor/serviciilor
   4. Destinația produselor/serviciilor
   5. Valoarea produselor/serviciilor
   6. Originea geografică a produselor/serviciilor
   7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
   8. Alte caracteristici
  4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7 alin.(1) lit.c1))
  5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
  6. Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.e))
   1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
   2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic
   3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială produsului
  7. Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit.f))
   1. Mărci care prejudiciază interesele statului
   2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
   3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
  8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.g))
   1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
   2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor/serviciilor
    1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
    2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
    3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
  9. Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit.h))
   1. Drapele și embleme de stat
   2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale
   3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  10. Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit (art.7 alin.(1) lit.i))
   1. Denumirea oficială sau istorică a statului
   2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
   3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
  11. Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit.j))
   1. Semne de înaltă valoare simbolică
   2. Simboluri religioase
  12. Indicații geografice, denumiri de origine ale produselor (art.7 alin.(1) lit.k))
  13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit.l))
  14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
  15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
   1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
   2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare
   3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
  16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
 2. Motive relative de refuz
  1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit.a))
  2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit.b))
   1. Similitudinea produselor
   2. Similitudinea semnelor
    1. Similitudinea fonetică
    2. Similitudinea vizuală
    3. Similitudinea semantică
  3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit.c))
  4. Alte drepturi (art.8 alin.(3))
   1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova
   2. Dreptul de autor
    1. Opere incluse în mărci
    2. Titluri de opere
   3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată
   4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
  5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit.a))
  6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.b))
   1. Condiții privind depunerea opoziției
 3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))
  1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate
  2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate
 4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

2. Motive relative de refuz

2.2.2.3. Similitudinea semantică

Pentru stabilirea similitudinii semantice, este necesar ca semnul examinat să aibă o anumită semnificație, adică să nu fie constituit dintr-un cuvânt artificial.

La stabilirea semanticii semnului, examinatorul va ține cont de semnificația semnului în limbile română, rusă, engleză și franceză. Alte limbi vor fi luate în considerare la examinare doar în cazul similitudinii fonetice sau al opozițiilor.

După ce a fost stabilită semnificația semnului, acesta va fi tradus în limbile română, rusă, engleză și franceză, după caz.

La stabilirea similitudinii semnelor din punct de vedere semantic, se va ține cont de faptul dacă sensul noțiunilor rostite în aceeași limbă este similar, iar sensul noțiunilor rostite în limbi diferite este identic, ținându-se cont și de similitudinea fonetică, și de potențialul risc de confuzie în rândurile consumatorilor.

De exemplu, vor fi considerate similare din punct de vedere semantic semnele:

Semnul solicitat Marca anterioară

Nu vor fi considerate similare semnele:

Semnul solicitat Marca anterioară
REGAL

ROYAL LEAF

Similitudinea semantică este definitorie în cazul mărcilor care constau din slogane.

În cazul examinării unei astfel de mărci se va ține cont de faptul că marca se examinează per ansamblu, fără a fi analizat fiecare cuvânt în parte.

Exemple de mărci considerate similare:

Semnul solicitat Marca anterioară

De menționat că similitudinea semnelor se va aprecia din punctul de vedere al percepţiei pe care o creează semnul per ansamblu, şi nu fiecare element în parte. Astfel, nu vor fi considerate similare mărcile pe motivul încorporării unui semn anterior, în cazul în care percepția creată de semne este diferită.

Nu vor fi considerate similare:

Semnul solicitat Marca anterioară

Analiza similitudinii semantice pleacă de la faptul că două mărci, care au aceeaşi semnificaţie, pot fi relativ uşor confundate de către consumator.

Asemănarea de sens (semantică) se determină în baza următoarelor criterii:

 • similitudinea noţiunilor, ideilor cuprinse în semne:

CORSAR – PIRAT

METELITSA – ВЬЮГА

 • identitatea unuia dintre elementele semnelor cu accent logic:
Semnul solicitat Marca anterioară
 • opunerea noţiunilor, ideilor cuprinse în semne în aceeași limbă:

BLACK MAGIC – WHITE MAGIC

De asemenea, va fi refuzat un semn în cazul în care anterior există o serie de mărci similare ce aparțin unui titular, iar înregistrarea semnului revendicat ar putea crea impresia de continuare a aceleiași serii.

Astfel, vor fi considerate similare:

Semnul solicitat Marca anterioară

În aprecierea similitudinii mărcilor, se va ține cont de percepția de ansamblu a mărcilor și de potențiala existență a riscului de confuzie, inclusiv a riscului de asociere. Examinatorul nu va cerceta existența reală a confuziei pe piață (utilizarea efectivă a semnelor), rezumându-se la analiza semnelor în limita documentelor și informațiilor disponibile în RNC, RNM și în Registrul Internațional al Mărcilor.