Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare a mărcilor

Conținut

Introducere
 1. Motive absolute de refuz
  1. Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7 alin.(1) lit.a))
   1. Caracterul distinctiv
   2. Reprezentarea în RNC/RNM
  2. Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))
   1. Semne verbale
    1. Combinații cu sens
    2. Ortografiere greșită
    3. Abrevieri și acronime
    4. Repetări
    5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
   2. Semne combinate
   3. Semne figurative
   4. Litere și cifre
    1. O literă, o cifră
    2. Combinații de litere și cifre
   5. Sloganuri
   6. Etichete
   7. Semne color
    1. Culoarea per se
    2. Combinații de culori
    3. Cuvinte și mărci figurative color
    4. Denumiri de culori
   8. Semne tridimensionale
    1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
    2. Forma propriu-zisă a produselor
    3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
  3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit.c))
   1. Tipul/specia produselor și serviciilor
   2. Calitatea produselor/serviciilor
   3. Cantitatea produselor/serviciilor
   4. Destinația produselor/serviciilor
   5. Valoarea produselor/serviciilor
   6. Originea geografică a produselor/serviciilor
   7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
   8. Alte caracteristici
  4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7 alin.(1) lit.c1))
  5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
  6. Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.e))
   1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
   2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic
   3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială produsului
  7. Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit.f))
   1. Mărci care prejudiciază interesele statului
   2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
   3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
  8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.g))
   1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
   2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor/serviciilor
    1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
    2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
    3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
  9. Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit.h))
   1. Drapele și embleme de stat
   2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale
   3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  10. Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit (art.7 alin.(1) lit.i))
   1. Denumirea oficială sau istorică a statului
   2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
   3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
  11. Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit.j))
   1. Semne de înaltă valoare simbolică
   2. Simboluri religioase
  12. Indicații geografice, denumiri de origine ale produselor (art.7 alin.(1) lit.k))
  13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit.l))
  14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
  15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
   1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
   2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare
   3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
  16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
 2. Motive relative de refuz
  1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit.a))
  2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit.b))
   1. Similitudinea produselor
   2. Similitudinea semnelor
    1. Similitudinea fonetică
    2. Similitudinea vizuală
    3. Similitudinea semantică
  3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit.c))
  4. Alte drepturi (art.8 alin.(3))
   1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova
   2. Dreptul de autor
    1. Opere incluse în mărci
    2. Titluri de opere
   3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată
   4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
  5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit.a))
  6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.b))
   1. Condiții privind depunerea opoziției
 3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))
  1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate
  2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate
 4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

1. Motive absolute de refuz

1.8.2.1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor

Pentru orice produs, o denumire geografică ori indică originea, dacă acest produs provine din acea zonă, ori este deceptivă, dacă produsul nu este originar din zonă. Astfel, art.7 alin.(1) lit.c) şi art.7 alin.(1) lit.g) deseori se complementează.

În tabelul de mai jos sunt prezentate exemple de desemnări constituite din denumiri geografice, dar produsele nu-şi au originea în locul, regiunea indicate în marcă, înregistrarea semnelor respective fiind refuzată în baza prevederilor art.7 alin.(1) lit.c) și g).

Semnul solicitat Produse revendicate Solicitantul

MODENA

(oraș în Italia)

30 – cafea, cafea artificială, amestecuri de cafea…

Solicitant din Germania

AUSTIN

(oraș în SUA, capitala statului Texas)

34 – țigări; trabucuri; tutun brut sau tutun prelucrat

Solicitant din Luxemburg

PAVIA

(oraș în Italia)

18 – piele și imitații de piele și produse din aceste materiale;

24 – țesături și materiale nețesute, produse textile de uz casnic;

25 – îmbrăcăminte, îmbrăcăminte interioară și exterioară, șosete

Solicitant din Turcia

(regiune în estul Franței )

18 – piele și imitații de piele, produse din aceste materiale

Solicitant din Turcia

(Versailles – oraș în Franța)

33 – băuturi alcoolice

Solicitant din Republica Moldova

Mărcile ce conțin denumiri geografice și desemnează locuri, altele decât originea geografică a produselor, sunt refuzate în baza prevederilor art.7 alin.(1) lit.g), fiind susceptibile să inducă în eroare consumatorul cu privire la originea produselor.

Marca Solicitantul Decizia

Solicitant din Belarus

Se acceptă înregistrarea mărcii pentru toate produsele solicitate cu proveniență din India

Solicitant din Germania

Se acceptă înregistrarea mărcii pentru toate produsele solicitate cu proveniență din California

Solicitant din Ucraina

Se acceptă înregistrarea mărcii pentru toate produsele solicitate cu proveniență din Varna

Solicitant din Germania

Se acceptă înregistrarea mărcii pentru toate produsele solicitate cu proveniență din Polonia

IRISH VALE

Solicitant din Germania

Se acceptă înregistrarea mărcii pentru toate produsele de origine irlandeză (cu proveniență din Irlanda)

În cazul în care se face referire la semnele care induc în eroare privind originea produselor, nu este vorba neapărat despre denumiri ale unor regiuni geografice.

Inducerea în eroare cu privire la originea produselor poate avea loc şi prin utilizarea unor simboluri asociate regiunilor geografice şi cunoscute consumatorilor:

Semnul solicitat Produse revendicate Solicitantul

Huang Long

(rezervaţie în nordul îndepărtat al Sichuan, China)

33 – băuturi alcoolice

Solicitant din Rusia

(Pod peste râul Arno, Florenţa)

33 – băuturi alcoolice

Solicitant din Rusia

03 – parfumerie; produse cosmetice; deodorante pentru uz personal

Solicitant din Turcia

KREMLIN GOLD

33 – extracte de alcool; băuturi alcoolice (cu excepția berii); anisette (lichior); aperitive

Solicitant din Israel

Alte cazuri de inducere în eroare a consumatorilor ar fi cuvintele ce aparţin sau sugerează apartenenţa la un anumit teritoriu .

În continuare sunt prezentate exemple de desemnări care, deşi constituie denumiri fanteziste, pot fi interpretate ca indicând apartenenţa la o regiune.

Semnul solicitat Produse revendicate Solicitantul
ARMENIKA

33 – băuturi alcoolice...

Solicitant din Rusia

33 – băuturi alcoolice...

Solicitant din Franța

03 – săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr

Solicitant din Republica Moldova

Pentru a evita un refuz în baza prevederilor art.7 alin.(1) lit.g), solicitantul ar putea limita, la etapa cererii, lista produselor, specificând clar originea geografică a acestora.

Dacă în cerere lista de produse va fi indicată fără specificarea respectivă (a regiunii, locului de proveniență a produselor), o asemenea limitare va fi efectuată din oficiu, prin emiterea unui aviz de respingere (unei decizii de înregistrare pentru o listă modificată). În caz de dezacord cu limitarea propusă a listei de produse la cele cu proveniență din zona specificată, solicitantul ar putea depune o contestație în acest sens, cu prezentarea argumentelor de rigoare.