Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare a mărcilor

Conținut

Introducere
 1. Motive absolute de refuz
  1. Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7 alin.(1) lit.a))
   1. Caracterul distinctiv
   2. Reprezentarea în RNC/RNM
  2. Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))
   1. Semne verbale
    1. Combinații cu sens
    2. Ortografiere greșită
    3. Abrevieri și acronime
    4. Repetări
    5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
   2. Semne combinate
   3. Semne figurative
   4. Litere și cifre
    1. O literă, o cifră
    2. Combinații de litere și cifre
   5. Sloganuri
   6. Etichete
   7. Semne color
    1. Culoarea per se
    2. Combinații de culori
    3. Cuvinte și mărci figurative color
    4. Denumiri de culori
   8. Semne tridimensionale
    1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
    2. Forma propriu-zisă a produselor
    3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
  3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit.c))
   1. Tipul/specia produselor și serviciilor
   2. Calitatea produselor/serviciilor
   3. Cantitatea produselor/serviciilor
   4. Destinația produselor/serviciilor
   5. Valoarea produselor/serviciilor
   6. Originea geografică a produselor/serviciilor
   7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
   8. Alte caracteristici
  4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7 alin.(1) lit.c1))
  5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
  6. Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.e))
   1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
   2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic
   3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială produsului
  7. Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit.f))
   1. Mărci care prejudiciază interesele statului
   2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
   3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
  8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.g))
   1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
   2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor/serviciilor
    1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
    2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
    3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
  9. Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit.h))
   1. Drapele și embleme de stat
   2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale
   3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  10. Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit (art.7 alin.(1) lit.i))
   1. Denumirea oficială sau istorică a statului
   2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
   3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
  11. Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit.j))
   1. Semne de înaltă valoare simbolică
   2. Simboluri religioase
  12. Indicații geografice, denumiri de origine ale produselor (art.7 alin.(1) lit.k))
  13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit.l))
  14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
  15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
   1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
   2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare
   3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
  16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
 2. Motive relative de refuz
  1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit.a))
  2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit.b))
   1. Similitudinea produselor
   2. Similitudinea semnelor
    1. Similitudinea fonetică
    2. Similitudinea vizuală
    3. Similitudinea semantică
  3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit.c))
  4. Alte drepturi (art.8 alin.(3))
   1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova
   2. Dreptul de autor
    1. Opere incluse în mărci
    2. Titluri de opere
   3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată
   4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
  5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit.a))
  6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.b))
   1. Condiții privind depunerea opoziției
 3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))
  1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate
  2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate
 4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

1. Motive absolute de refuz

1.7.2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri

Expresiile „ordine publică” și „bune moravuri” nu au un conținut strict delimitat, astfel încât interpretarea acestora diferă în funcție de teritoriul, perioada de timp și contextul în care sunt invocate.

Evaluarea caracterului ofensator al mărcii se va efectua din punctul de vedere al consumatorului rezonabil, cu praguri medii de sensibilitate și toleranță.

Un aspect de care trebuie să se țină cont la stabilirea faptului dacă marca contravine bunelor moravuri, sunt produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea mărcii. Publicul relevant pentru diferite produse/servicii este diferit și, respectiv, va fi diferită și perceperea cu privire la cuvintele/expresiile presupuse a fi jignitoare.

Cu toate acestea, publicul relevant nu este neapărat cel care cumpără produsele date.

Factorul-cheie ce trebuie luat în considerare, este percepția publicului relevant în contextul modului și locului unde vor fi întâlnite aceste produse.

Conceptul de „bune moravuri”, prevăzut la art.7 alin.(1) lit.f) din Legea nr.38/2008, nu se referă la prostul gust sau la protejarea sentimentelor persoanelor. Dacă marca poate fi percepută de către publicul relevant sau cel puțin de o parte semnificativă a acestuia ca fiind împotriva principiilor morale de bază ale societății, atunci aceasta va fi respinsă în baza art.7 alin.(1) lit.f).

Nu este nevoie să se constate că solicitantul dorește să insulte publicul, o simplă estimare că marca, pentru care se solicită protecție, ar putea ofensa, este suficientă.

Semnele care conțin sau constau din cuvinte și imagini care ar promova violența, rasismul și/sau terorismul, comportamentele sociopate sau care vor fi percepute ca un îndemn la consumul de alcool, droguri, vor fi refuzate, fiind din categoria mărcilor contrare bunelor moravuri și ordinii publice.

Exemplu:

Semnul solicitat Produse/servicii Motiv de refuz

33 – băuturi alcoolice

Desemnările respective reprezintă denumirea unor substanțe narcotice. Acestea ar putea crea unele asocieri (impresii) pozitive față de consumul de droguri și, respectiv, au fost refuzate la înregistrare ca semne ce contravin ordinii publice şi bunelor moravuri

25 – îmbrăcăminte…

05 – produse farmaceutice;

34 – tutun…

18 – piele şi imitaţii din piele, produse din aceste materiale…;

25 – îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;

35 – publicitate; gestiunea afacerilor comerciale…

Desemnarea solicitată conţine cuvântul „fake” (în traducere din limba engleză – fals, contrafăcut, înşelător), înregistrarea acesteia este contrară ordinii publice și bunelor moravuri

33 – băuturi alcoolice

Semnul conține cuvântul „hustler” în combinaţie cu imaginea siluetei unei femei (cuvântul „hustler” în traducere din limba engleză reprezintă o insultă, cuvânt jignitor la adresa femeilor) şi, respectiv, înregistrarea desemnării solicitate în calitate de marcă contravine ordinii publice şi bunelor moravuri

35 – bere; ape minerale şi gazoase…;

41 – educaţie; instruire; divertisment…;

43 – servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară

Desemnarea solicitată este constituită dintr-o frază asociată cu regimul dictatorial fascist, prin urmare, este contrară ordinii publice şi bunelor moravuri

31 – hrană nutritivă sub formă de aditivi minerali, vitamine și aminoacizi; produse alimentare pentru animale

Desemnarea solicitată are ca sens distrugerea intenționată a mediului înconjurător, prin urmare, înregistrarea acesteia ar contravine ordinii publice şi bunelor moravuri

34 – tutun; articole pentru fumători; chibrituri

Desemnarea solicitată este alcătuită din cuvintele „yes” și „smoke”, îmbinare ce poate fi percepută ca un îndemn la consumul de tutun, la fumat

16 – hârtie, carton şi produse din aceste materiale, produse de imprimerie…;

35 – publicitate; gestionarea afacerilor comerciale…;

36 – asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare…;

45 – servicii personale şi sociale…

Desemnarea solicitată conține cuvintele „кровь и огонь” (sânge şi foc) și imaginea unei cruci, înregistrarea este considerată ca fiind contrară ordinii publice