Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare a mărcilor

Conținut

Introducere
 1. Motive absolute de refuz
  1. Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7 alin.(1) lit.a))
   1. Caracterul distinctiv
   2. Reprezentarea în RNC/RNM
  2. Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))
   1. Semne verbale
    1. Combinații cu sens
    2. Ortografiere greșită
    3. Abrevieri și acronime
    4. Repetări
    5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
   2. Semne combinate
   3. Semne figurative
   4. Litere și cifre
    1. O literă, o cifră
    2. Combinații de litere și cifre
   5. Sloganuri
   6. Etichete
   7. Semne color
    1. Culoarea per se
    2. Combinații de culori
    3. Cuvinte și mărci figurative color
    4. Denumiri de culori
   8. Semne tridimensionale
    1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
    2. Forma propriu-zisă a produselor
    3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
  3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit.c))
   1. Tipul/specia produselor și serviciilor
   2. Calitatea produselor/serviciilor
   3. Cantitatea produselor/serviciilor
   4. Destinația produselor/serviciilor
   5. Valoarea produselor/serviciilor
   6. Originea geografică a produselor/serviciilor
   7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
   8. Alte caracteristici
  4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7 alin.(1) lit.c1))
  5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
  6. Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.e))
   1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
   2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic
   3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială produsului
  7. Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit.f))
   1. Mărci care prejudiciază interesele statului
   2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
   3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
  8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.g))
   1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
   2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor/serviciilor
    1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
    2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
    3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
  9. Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit.h))
   1. Drapele și embleme de stat
   2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale
   3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  10. Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit (art.7 alin.(1) lit.i))
   1. Denumirea oficială sau istorică a statului
   2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
   3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
  11. Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit.j))
   1. Semne de înaltă valoare simbolică
   2. Simboluri religioase
  12. Indicații geografice, denumiri de origine ale produselor (art.7 alin.(1) lit.k))
  13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit.l))
  14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
  15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
   1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
   2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare
   3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
  16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
 2. Motive relative de refuz
  1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit.a))
  2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit.b))
   1. Similitudinea produselor
   2. Similitudinea semnelor
    1. Similitudinea fonetică
    2. Similitudinea vizuală
    3. Similitudinea semantică
  3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit.c))
  4. Alte drepturi (art.8 alin.(3))
   1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova
   2. Dreptul de autor
    1. Opere incluse în mărci
    2. Titluri de opere
   3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată
   4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
  5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit.a))
  6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.b))
   1. Condiții privind depunerea opoziției
 3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))
  1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate
  2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate
 4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

1. Motive absolute de refuz

1.3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit. c))

La aplicarea art.7 alin.(1) lit.c) din Legea nr.38/2008 este necesar să se țină cont de două noțiuni-cheie din prevederile acestuia: „mărci constituite exclusiv din” și „ce pot servi în comerț”. Mărcile ce nu sunt constituite „ exclusiv din” nu pot fi refuzate în baza acestui articol.

Desemnarea , depusă pentru produse cosmetice, va fi refuzată în baza art.7 alin.(1) lit.c), deoarece este compusă exclusiv dintr-o expresie ce poate servi în comerț pentru a desemna tipul și destinația produselor pentru care se revendică protecția. În cazul în care marca ar fi una combinată, adică însoțită de alte elemente verbale și/sau figurative sau ar fi scrisă cu caractere deosebite, aceasta nu ar fi refuzată în baza prevederilor art.7 alin.(1) lit.c), nefiind constituită exclusiv din” semne ce pot fi folosite pentru a desemna tipul și destinația produselor cosmetice.

Marca va fi refuzată la înregistrare în baza art.7 alin.(1) lit.c), dacă aceasta va corespunde și celei de a doua prevederi, adică ar putea servi în comerț”, ceea ce înseamnă că ea ar putea fi folosită și de alți producători în comerț pentru a-și descrie produsele sau serviciile.

Semnele constituite exclusiv din”, ce cad sub incidența prevederilor art.7 alin.(1) lit.c), reprezintă aşa-zisele elemente descriptive ale unei mărci. Termenii descriptivi conțin informații care disting caracteristicile unor anumite produse sau servicii de cele ale produselor și serviciilor cu o natură similară, permițând astfel consumatorului să ia decizii bazate mai degrabă pe calitatea, destinația, tipul sau alte caracteristici ale produselor și serviciilor. Din acest motiv, termenii descriptivi nu pot fi înregistrați în calitate de mărci.

Simpla combinare a unui element verbal nedistinctiv cu un element verbal descriptiv nu conferă caracter distinctiv combinației. Prin urmare, combinațiile de genul „Euro” și termeni pur descriptivi trebuie să fie refuzate atunci când elementul „Euro” întărește caracterul descriptiv al semnului în ansamblu sau dacă există o legătură rezonabilă între termenul respectiv și produsele sau serviciile în cauză, de exemplu, „EuroReparație”, „EuroTruck”.

Utilizarea corectă din punct de vedere gramatical a substantivelor și adjectivelor nu are un rol decisiv în stabilirea caracterului descriptiv al unui semn. O eroare de ortografie nu modifică în mod obligatoriu caracterul descriptiv al unui semn. Erorile de ortografie pot fi: rezultatul influenței unei alte limbi sau al modului de a scrie un cuvânt în alte țări, rezultatul utilizării limbajului argotic sau sunt comise deliberat pentru a face ca un cuvânt să fie mai atrăgător.

Exemple de semne ce vor fi refuzate: „Xtra”, „Easi-Cash”.

Nici combinațiile de cuvinte (descriptive) din limbi diferite nu întotdeauna au o influență decisivă în conferirea distinctivității, în cazul în care publicul relevant înțelege ambii termeni fără vreun efort suplimentar.

Elementele descriptive ale unei mărci pot desemna tipul produselor și/sau serviciilor (de exemplu − lapte, vin, ciocan, scaun, finanțe); calitatea (de exemplu − extra, premium, rapid);cantitatea (de exemplu, kg − greutate, litru − volum); destinația (de exemplu − pentru copii, pentru spălat rufe, pour femmes, for men), valoarea produsului/serviciului; data fabricării produselor.