Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare a mărcilor

Conținut

Introducere
 1. Motive absolute de refuz
  1. Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7 alin.(1) lit.a))
   1. Caracterul distinctiv
   2. Reprezentarea în RNC/RNM
  2. Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))
   1. Semne verbale
    1. Combinații cu sens
    2. Ortografiere greșită
    3. Abrevieri și acronime
    4. Repetări
    5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
   2. Semne combinate
   3. Semne figurative
   4. Litere și cifre
    1. O literă, o cifră
    2. Combinații de litere și cifre
   5. Sloganuri
   6. Etichete
   7. Semne color
    1. Culoarea per se
    2. Combinații de culori
    3. Cuvinte și mărci figurative color
    4. Denumiri de culori
   8. Semne tridimensionale
    1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
    2. Forma propriu-zisă a produselor
    3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
  3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit.c))
   1. Tipul/specia produselor și serviciilor
   2. Calitatea produselor/serviciilor
   3. Cantitatea produselor/serviciilor
   4. Destinația produselor/serviciilor
   5. Valoarea produselor/serviciilor
   6. Originea geografică a produselor/serviciilor
   7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
   8. Alte caracteristici
  4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7 alin.(1) lit.c1))
  5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
  6. Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.e))
   1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
   2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic
   3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială produsului
  7. Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit.f))
   1. Mărci care prejudiciază interesele statului
   2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
   3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
  8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.g))
   1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
   2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor/serviciilor
    1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
    2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
    3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
  9. Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit.h))
   1. Drapele și embleme de stat
   2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale
   3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  10. Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit (art.7 alin.(1) lit.i))
   1. Denumirea oficială sau istorică a statului
   2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
   3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
  11. Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit.j))
   1. Semne de înaltă valoare simbolică
   2. Simboluri religioase
  12. Indicații geografice, denumiri de origine ale produselor (art.7 alin.(1) lit.k))
  13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit.l))
  14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
  15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
   1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
   2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare
   3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
  16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
 2. Motive relative de refuz
  1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit.a))
  2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit.b))
   1. Similitudinea produselor
   2. Similitudinea semnelor
    1. Similitudinea fonetică
    2. Similitudinea vizuală
    3. Similitudinea semantică
  3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit.c))
  4. Alte drepturi (art.8 alin.(3))
   1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova
   2. Dreptul de autor
    1. Opere incluse în mărci
    2. Titluri de opere
   3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată
   4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
  5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit.a))
  6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.b))
   1. Condiții privind depunerea opoziției
 3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))
  1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate
  2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate
 4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

1. Motive absolute de refuz

1.12. Indicații geografice (IG), denumiri de origine (DO) ale produselor (art.7 alin.(1) lit. k))

Art.7 alin.(1) lit.k) din Legea nr.38/2008 se aplică doar dacă:

 • marca conține sau constă dintr-o indicație geografică sau denumire de origine protejată pe teritoriul RM sau traducere/imitație/referință la o IG/DO;
 • indicația geografică/denumirea de origine este anterioară datei de depozit sau oricărei date de prioritate invocate în favoarea mărcii.

De menționat că la aplicarea art.7 alin.(1) lit.k) există patru situații distincte în care înregistrarea mărcilor este refuzată:

i) în situația în care produsele revendicate sunt acoperite de o IG/DO anterioară și nu au originea corespunzătoare:

Semnul solicitat Solicitant Motiv de refuz
BUDWEISER

Solicitant din Statele Unite ale Americii

DO „Budějovické pivo – Budvar, Budweiser Bier – Budvar, Bière de Budweis – Budvar, Budweis Beer – Budvar” – „Budějovický Budvar, Budweiser Budvar”

„Budějovické pivo Budweiser Bier Bière de Budweis Budweis Beer”

ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO/BUDWEIS BEER/BUDWEISER BIER/BIÈRE DE ČESKÉ BUDĚJOVICE”

„BUDĚJOVICKÉ PIVO – BUDVAR/BUDWEIS BEER – BUDVAR/BUDWEISER BIER – BUDVAR/BIÈRE DE BUDWEIS – „BUDVAR” – „BUDĚJOVICKÝ BUDVAR/BUDWEISER BUDVAR”

„BUDĚJOVICKÉ PIVO/BUDWEIS BEER/BUDWEISER BIER/BIÈRE DE BUDWEIS”, Republica Cehă

FRASCATI

Solicitant din Republica Moldova

DO „FRASCATI”, Italia

Solicitant din Republica Moldova

IG „Поляна Квасова”, Ucraina

Solicitant din România

IG „Ολυμπία/Olympia”, Grecia

ii) în situația în care produsele revendicate sunt acoperite de o IG/DO anterioară și nu este clar, dacă solicitantul are dreptul de a utiliza IG/DO protejată sau dacă există înregistrarea în ţara de origine:

Semnul solicitat Solicitant Motiv de refuz

Solicitant din Italia

IG „CALABRIA”, Italia

iii) în situația în care marca conține sau constă dintr-o traducere/imitație/referință la o indicație geografică sau denumire de origine, iar produsele revendicate sunt acoperite de o IG/DO anterioară și nu au originea corespunzătoare:

Semnul solicitat Solicitant Motiv de refuz

Solicitant din Republica Moldova

IG „VALUL LUI TRAIAN”, Republica Moldova

Solicitant din Liechtenstein

DO „Cognac”, Franţa

Solicitant din Republica Moldova

DO „Champagne”, Franţa

Solicitant din Republica Moldova

DO „Bordeaux”, Franţa

iv) în situația în care produsele revendicate nu sunt acoperite de o IG/DO anterioară în măsura în care aceste produse sunt comparabile cu cele pentru care indicaţia geografică sau denumirea de origine este protejată, ori în măsura în care utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar permite să se obţină un profit nemeritat din reputaţia indicaţiei geografice sau a denumirii de origine protejate:

Semnul solicitat Produse/servicii revendicate Solicitant Motiv de refuz

43 – servicii de alimentație publică

Solicitant din Republica Moldova

IG „Chianti” menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, având ca ţară de origine Italia

30 – produse de patiserie, cofetărie

Solicitant din Germania

DO „Jaffa Jaffas” pentru următoarele produse din cl. 31: portocale Chamouti, portocale târzii, Israel

În toate cazurile, enumerate la art.7 alin.(1) lit.k), prevederile se aplică prin combinație cu art.8 alin.(3).

În situațiile de la lit.i), iii) și iv) se aplică și art.7 alin.(1) lit.g).

În cazurile în care marca constă exclusiv dintr-o IG/DO, se aplică și art.7 alin.(1) lit.c).

Totodată, o marcă constituită exclusiv dintr-o IG/DO ar putea fi înregistrată în calitate de marcă colectivă conform prevederilor art.51 alin.(2), sub rezerva că solicitantul va prezenta:

 • dovada deținerii dreptului de utilizare asupra IG/DO; sau
 • dovada înregistrării mărcii sale în țara de origine a IG/DO.