Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare a mărcilor

Conținut

Introducere
 1. Motive absolute de refuz
  1. Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7 alin.(1) lit.a))
   1. Caracterul distinctiv
   2. Reprezentarea în RNC/RNM
  2. Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))
   1. Semne verbale
    1. Combinații cu sens
    2. Ortografiere greșită
    3. Abrevieri și acronime
    4. Repetări
    5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
   2. Semne combinate
   3. Semne figurative
   4. Litere și cifre
    1. O literă, o cifră
    2. Combinații de litere și cifre
   5. Sloganuri
   6. Etichete
   7. Semne color
    1. Culoarea per se
    2. Combinații de culori
    3. Cuvinte și mărci figurative color
    4. Denumiri de culori
   8. Semne tridimensionale
    1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
    2. Forma propriu-zisă a produselor
    3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
  3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit.c))
   1. Tipul/specia produselor și serviciilor
   2. Calitatea produselor/serviciilor
   3. Cantitatea produselor/serviciilor
   4. Destinația produselor/serviciilor
   5. Valoarea produselor/serviciilor
   6. Originea geografică a produselor/serviciilor
   7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
   8. Alte caracteristici
  4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7 alin.(1) lit.c1))
  5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
  6. Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.e))
   1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
   2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic
   3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială produsului
  7. Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit.f))
   1. Mărci care prejudiciază interesele statului
   2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
   3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
  8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.g))
   1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
   2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor/serviciilor
    1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
    2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
    3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
  9. Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit.h))
   1. Drapele și embleme de stat
   2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale
   3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  10. Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit (art.7 alin.(1) lit.i))
   1. Denumirea oficială sau istorică a statului
   2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
   3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
  11. Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit.j))
   1. Semne de înaltă valoare simbolică
   2. Simboluri religioase
  12. Indicații geografice, denumiri de origine ale produselor (art.7 alin.(1) lit.k))
  13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit.l))
  14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
  15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
   1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
   2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare
   3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
  16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
 2. Motive relative de refuz
  1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit.a))
  2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit.b))
   1. Similitudinea produselor
   2. Similitudinea semnelor
    1. Similitudinea fonetică
    2. Similitudinea vizuală
    3. Similitudinea semantică
  3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit.c))
  4. Alte drepturi (art.8 alin.(3))
   1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova
   2. Dreptul de autor
    1. Opere incluse în mărci
    2. Titluri de opere
   3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată
   4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
  5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit.a))
  6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.b))
   1. Condiții privind depunerea opoziției
 3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))
  1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate
  2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate
 4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

1. Motive absolute de refuz

1.11.2. Simboluri religioase

Din multitudinea de simboluri, cele religioase sunt frecvent întâlnite în componența semnelor depuse pentru înregistrare în calitate de mărci.

Acestea au servit dintotdeauna la regăsirea sau identificarea anumitor valori, convingeri, idei, de aceea se crede că, fiind folosite ca parte a mărcii, vor spori puterea și valoarea mărcii.

O serie de cuvinte cu referință la anumite valori religioase sunt solicitate în calitate de mărci, cum ar fi, de exemplu, Christ, God etc.

Înregistrarea în calitate de mărci a semnelor, ce reproduc sau conțin simboluri religioase de înaltă valoare, ar putea constitui o ofensă publică adusă respectivului simbol religios, dacă se ține cont de utilizarea în anumite situații a mărcilor respective.

O astfel de utilizare ar putea constitui, în anumite condiții, o expresie a urii religioase.

Exemple de mărci ce conțin simboluri religioase și care au fost refuzate la înregistrare:

Semnul solicitat Comentarii

Desemnarea solicitată pentru băuturi alcoolice va fi respinsă, deoarece imită semnul crucii, principalul simbol al religiei creștine

Semnul solicitat pentru băuturi alcoolice nu va fi înregistrat, deoarece face referire la o orientare religioasă

Semnul solicitat pentru produse alcoolice nu va fi înregistrat

Semnul solicitat pentru serviciile de educaţie; instruire; divertisment, precum și pentru servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară va fi respins la înregistrare, deoarece face referire la BUDDHA, întemeietorul budismului

Semnul solicitat pentru reviste (periodice), servicii de televiziune prin cablu, transmisie prin satelit nu va fi înregistrat, deoarece conține elemente ale unui simbol religios

Din categoria semnelor religioase fac parte, de asemenea, și icoanele sau chipurile unor sfinţi, călugări etc.

Exemplele de mai jos reprezintă semne ce nu au fost respinse în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit.j) din Legea nr.38/2008, fiind acceptate spre înregistrare:

Semnul solicitat Comentarii

În interiorul desemnării este prezentată în mod stilizat cupola unei biserici, surmontată de o cruce

Semnul solicitat pentru suporturi magnetice de înregistrare, casete audio, discuri compacte din cl.09; materiale imprimate; materiale de instruire; cărți; reviste din cl.16; educaţie; instruire; activități sportive și culturale din cl.41, cu limitarea de către solicitant la produse și servicii cu caracter religios

Astfel, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit.j), acceptarea sau respingerea mărcilor ce conțin simboluri religioase depinde de gradul de stilizare a simbolurilor religioase, de produsele și/sau serviciile pentru care a fost solicitată protecția unei anumite mărci.