A A A

Proiecte de acte normative (Proprietatea Industriala)

Se aduc la cunostinta publicului Proiectele de acte normative privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a OPI.

Proiectele sint publicate in scopul asigurarii transparentei si implicarii persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative respective.

Nr. Titlul proiectului / Date persoană de contact Proiecte la coordonare Proiecte la Guvern
1 Proiectul  hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a desenelor și modelelor industriale, aprobat prin HG nr. 1496 din 29.12.2008 și Regulamentul privind procedurile de depunere și examinare a cererii, de acordare și de menținere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă, aprobat prin HG nr. 295 din 16.04.2009).

Daniela Morari
tel.: 022400652
e-mail: daniela.morari@agepi.gov.md,
Corina Cristea
tel.: 022400562
e-mail: corina.cristea@agepi.gov.md
Data expedierii: 16.09.2016
Proiect
Nota informativă
 
2 Proiectul  hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 528 din 01.09.2009.

Dorina Colșatschi
tel.: 022400562
e-mail: dorina.colsatschi@agepi.gov.com
Data expedierii: 16.09.2016
Proiect
Nota informativă
 
3 Proiectul  pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.610 din 5 iulie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate.

Dorina Colșatschi
tel.: 022400562
e-mail: dorina.colsatschi@agepi.gov.com
Data expedierii: 05.10.2016
Proiect
Nota informativă