Despre proiect

Proiectul “Valoarea Proprietății Intelectuale pentru ÎMM - VIP4SME” este un proiect european, finanțat prin programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene ORIZONT2020,  în baza  contractului de finanțare cu Agenția Executivă pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a UE (EASME)– Acordul de Grant nr.641012.

Proiectul VIP4SME are drept scop dezvoltarea serviciilor de suport pentru afaceri în domeniul proprietății intelectuale, acordate Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din statele membre ale proiectului,  astfel încât să ridice nivelul de cunoaștere de către IMM-uri privind potențialul intelectual deținut și instrumentele existente pentru valorificarea activelor intelectuale și transformarea acestora în valori comerciale.

Pentru a-și atinge scopurile, proiectul și-a propus realizarea următoarelor obiective:

  • Identificarea necesităților IMM-urilor în materie de Proprietate Intelectuală;
  • Crearea și îmbunătățirea serviciilor de Proprietate Intelectuală destinate IMM-urilor;
  • Consolidarea competențelor Oficiilor Naționale de Proprietate Intelectuală și a intermediarilor/organizațiilor de suport a IMM-urilor – prestatori de servicii de PI;
  • Creșterea nivelului de cunoaștere a domeniului și calității serviciilor prestate IMM-urilor.

Coordonatorul proiectului VIP4SME este compania FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.. din Germania. Proiectul are patru pachete de lucru:

  • WP1 „Managementul cunoștințelor și a conținutului (Knowledge and content management)” – lider de proiect compania Fraunhofer;
  • WP2 „Suport și Servicii de PI pentru IMM-uri (IP support and services to SMEs)” – lider de proiect: Foundation for Research and Technology – Hellas, Grecia;
  • WP3 „Comunicare (Communication)” - lider de proiect: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Delta Lagunare.
  • WP4 „Managementul și coordonarea proiectului (Project management and Coordination) ” - lider de proiect: compania Fraunhofer.

În prezent consorțiul proiectului VIP4SME este format din 19 parteneri co-beneficiari și 34 de parteneri asociați din 32 de state membre.

Republica Moldova este reprezentată în cadrul proiectului de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în calitate de parteneri asociați, începând cu luna noiembrie 2016.

Proiectul VIP4SME este o continuitate a proiectului IPeuropeAware (http://www.ipeuropaware.eu/), implementat în perioada 2007-2011 și IPorta (http://www.innovaccess.eu/), implementat între 2011-2014. Ambele proiecte au fost implementate de consorții compuse majoritar de către Oficii naționale de PI din UE și au fost direcționate spre consolidarea capacităților oficiilor în ceea ce ține de elaborarea instrumentarului necesar pentru acordarea și gestionarea serviciilor de PI destinate întreprinderilor (IP Toolbox), precum IP prediagnosis, EVLIA, etc., inclusiv crearea portalului informațional www.inovacces.com. Proiectul VIP4SME a preluat  rezultatele obținute în cele doua proiecte anterioare, consolidându-le și multiplicându-le la nivel național în statele membre ale partenerilor VIP4SME.

O informație mai detaliată despre proiect găsiți la:

http://www.innovaccess.eu/vip4sme-project

https://www.youtube.com/watch?v=M-JsdRCZE0c.

 

VIP4SME leaflet

VIP4SME general presentation