Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI)

Prin Decizia AGEPI nr. 32/2347 din 29.11.2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 360-366 din 06.12.2019, a fost revocată Decizia AGEPI nr. 1/57 din 12.01.2012 privind avizarea Asociației Obșteşti Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI) și pct. 5.1 din Decizia AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013 referitor la Asociația Obștească Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale.

Respectiv, începând cu 06.12.2019, ANPCI nu este avizată şi nu are dreptul să desfăşoare activitate în calitate de organizaţie de gestiune colectivă.

Sediul MD-2019, Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Aba Gohberg nr. 2, of. 88
Date de contact (373 22)  876-508
Adresă de e-mail anpci.md@mail.ru
Pagină web www.anpci.md
Președinte Iurie GHEORGHIȚA