Login:


Parola:


Inregistrare

Drept de autor si drepturi conexe. Acte normative


Legile speciale privind protectia proprietatii intelectuale
NrDenumirePDF
1 Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe nr. 139 (adoptata la 02.07.2010, in vigoare din 01.01.2011)
Hotarari ale Guvernului Republicii Moldova
NrDenumirePDF
1 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.97 cu privire la taxele pentru servicii cu semnificatie juridica in domeniul protectiei obiectelor proprietatii intelectuale
2 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 641 din 12.07.2001 despre tarifele minime ale remuneratiei de autor
3 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 744 din 20.06.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de producere, eliberare si aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere si fonograme si Regulamentului cu privire la modul de inregistrare in Registrul de stat al titularilor marcajelor de control
Alte acte normative aprobate prin Ordinul Directorului General AGEPI
NrDenumirePDF
1 Regulament privind accesul la informatia detinuta de catre AGEPI (aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.63 din 02.06.2009)
Alte acte normative
NrDenumirePDF
1 Legea Republicii Moldova nr. 171-XIII din 06.07.94 cu privire la secretul comercial
2 Legea presei nr. 243-XIII din 26.10.94
3 Legea Republicii Moldova nr. 1227-XIII din 27.06.97 cu privire la publicitate
4 Legea culturii nr. 413-XIV din 27.05.99
5 Legea Republicii Moldova nr. 939-XIV din 20.04.2000 cu privire la activitatea editoriala
6 Legea Republicii Moldova nr. 1350-XIV din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturala
7 Legea Republicii Moldova insolvabilitatii nr. 149 din 29.06.2012
8 Legea Republicii Moldova nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri si organizatii concertistice
9 Lege Republicii Moldova nr. 135-XV din 20.03.2003 privind mestesugurile artistice populare
10 Legea Republicii Moldova nr. 386-XV din 25.11.2004 cu privire la cinematografie
11 Legea Republicii Moldova viei si vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006
12 Legea Republicii Moldova nr. 71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre
Conventii, aranjamente, tratate - internationale
NrDenumirePDFData semnarii/adoptariiData intrarii in vigoare pentru prima dataData intrarii in vigoare pentru RMActul
1 Conventia pentru instituirea Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale 14/07/1967 26/04/1970 25/12/1991 Hotararea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993
2 Conventia de la Berna privind protectia operelor literare si artistice 09/09/1886 09/09/1886 02/11/1995 Hotararea Parlamentului nr.511-XIII din 22 iunie 1995
3 Conventia internationala pentru ocrotirea drepturilor interpretilor, a producatorilor de fonograme si a organizatiilor de difuziune, semnata la Roma 26/10/1961 26/10/1961 05/12/1995 Hotararea Parlamentului nr.510-XIII din 22 iunie 1995
4 Conventia Mondiala cu privire la drepturile de autor 06/09/1952 16/09/1955 27/05/1973 Hotararea Parlamentului nr.1318-XII din 02 martie 1993
5 Conventia privind protectia producatorilor de fonograme impotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, semnata la Geneva 29/10/1971 18/04/1973 17/07/2000 Hotararea Parlamentului nr.796-XIV din 10 februarie 2000
6 Acordul O.M.P.I. privind dreptul de autor 20/12/1996 06/03/2002 06/03/2002 Hotararea Parlamentului nr.1452-XIII din 28 ianuarie 1998
7 Acordul O.M.P.I. cu privire la interpretari si fonogramele, semnat la Geneva 20/12/1996 20/05/2002 20/05/2002 Hotararea Parlamentului nr.1452-XIII din 28 ianuarie 1998
Directive europene
NrDenumirePDF
1 Directiva Consiliului nr. 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protectia juridica a programelor pentru calculator
2 Directiva Consiliului nr. 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de inchiriere si de imprumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor in domeniul proprietatii intelectuale
3 Directiva Consiliului nr. 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor dispozitii referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe aplicabile difuzarii de programe prin satelit si retransmisiei prin cablu
4 Directiva Consiliului nr. 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protectiei a dreptului de autor si a anumitor drepturi conexe
5 Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protectia juridica a bazelor de date
6 Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala
7 Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suita in beneficul autorului unei opere de arta originala
8 Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala