În atenția solicitanților

12/24/2015

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind transferul de credit, aprobat prin Hotarîrea CA al BNM nr. 56 din 05 martie 2015, începînd cu 01.01.2016 este obligatorie utilizarea codului IBAN la efectuarea transferurilor în moneda națională.

În acest context, vă rugăm începînd cu 01.01.2016 să efectuați plăți conform următoarelor date bancare:

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

BC Mobiascbanca-Groupe Société Générale SA.

COD Bancar: MOBBMD22

COD IBAN: MD30MO2224ASV92591497100

COD fiscal: 1015601000112