Government of the Republic of Moldova

STATE AGENCY ON INTELLECTUAL PROPERTY

A A A

Componenţa nominală a Comisiei de mediere în domeniul PI

  • Lilia Bolocan - Director General, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
  • Andrei Popa - Director General adjunct, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
  • Lilian Deliu - şef al Direcţiei profesii şi servicii juridice, Ministerul Justiţiei
  • Maria Vîrlan - mediator, membru al Consiliului de Mediere
  • Tatiana Bujor - doctor, conferenţiar universitar, catedra Economie şi Relaţii Economice Internaţionale, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Patricia Bondaresco - şef al Direcţiei drept de autor, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală