Government of the Republic of Moldova

STATE AGENCY ON INTELLECTUAL PROPERTY

A A A

Proiecte de acte normative (Proprietatea Industriala)

Se aduc la cunostinta publicului Proiectele de acte normative privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a OPI.

Proiectele sint publicate in scopul asigurarii transparentei si implicarii persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative respective.

Nr. Titlul proiectului / Date persoană de contact Proiecte la coordonare Proiecte la Guvern
1 Decretul pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Georgia cu privire la recunoașterea reciprocă și protecția indicațiilor geografice.

Dorina Colșatschi
tel.: 022400562
e-mail: dorina.colsatschi@agepi.gov.com
Data expedierii: 30.06.2017

Proiect Decret
 
2 Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea semnării Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică de Brevete privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova după denunţarea de către Republica Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete, semnat la Chişinău la 12 aprilie 2012

Corina Cristea
tel.: 022400562
e-mail: jana.turcan@agepi.gov.md
Data expedierii: 17.07.2017

Proiect
Proiect (ru)