La Geneva se desfășoară cea de-a 54-a runda a Adunării Generale a statelor membre OMPI

09/24/2014

La 22 septembrie curent, la Geneva (Elveția) s-au început lucrările celei de-a 54-a runde de reuniuni anuale ale statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI).  În cadrul rundei curente, reprezentanții celor 187 state membre vor aborda mai multe subiecte de interes sporit pentru organizație, vor lua decizii pe marginea subiectelor incluse în agenda de lucru consolidată în scopul adoptării priorităților de dezvoltare ale Organizației pentru următoarea bienala.

Republica Moldova este reprezentată la lucrările Adunării Generale OMPI de către directorul general al AGEPI Lilia Bolocan,  șef delegație,  E.S. Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană, reprezentant permanent al Misiunii Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU Victor Moraru, secretarul I al Misiunii Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU Igor Moldovan și directorul adjunct al Departamentului promovare si editura AGEPI, șefa Secției cooperare internațională și integrare europeană  Liliana Vieru.

În luarea sa de cuvânt la deschiderea lucrărilor Adunării Generale, directorul general al OMPI Francis Gurry s-a angajat să continue consolidarea progreselor obținute în ultimii șase ani în cele mai importante programe ale Organizației, cum ar fi serviciile globale în domeniul proprietății intelectuale, elaborarea politicilor și strategiilor, dezvoltarea capacităților și infrastructurii tehnice. Dl Gurry a menționat că situația financiară stabilă a Organizației se datorează creșterii veniturilor în cadrul sistemelor globale de proprietate intelectuală, și anume Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT), Sistemului de la Madrid privind mărcile și Sistemului de la Haga privind desenele și modelele industriale. În ultimii ani a crescut esențial atât numărul participanților, cât și utilizarea acestor sisteme, care sunt considerate„exemple bune ale unei colaborării internaționale de succes”.  

“Sistemele globale ale OMPI trebuie să devină principalele priorități ale Organizației pentru următorii 6 ani”, a menționat dl Gurry în fața delegaților celor 187 de state membre ale OMPI, luându-și angajamentul  de a asigura ca aceste sisteme să devină eficiente, accesibile și orientate spre acordarea serviciilor.

Declarația integrala a directorului general al OMPI Fr. Gurry poate fi accesată la : http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1050_14.pdf

În cadrul lucrărilor rundei curente de reuniuni anuale care se va desfășura în perioada 22-30 septembrie 2014, reprezentanții statelor membre OMPI se vor pronunța referitor la dezvoltarea în continuare a cadrului juridic internațional, inclusiv adoptarea deciziilor privind convocarea Conferinței Diplomatice pentru adoptarea Tratatului privind Designul Industrial și reformarea sistemului de la Lisabona privind protecția denumirilor de origine, eficientizarea managementului OMPI, implementarea Agendei de Dezvoltare și aprobarea rapoartelor financiare și de audit etc.

Delegația Republicii Moldova s-a aliniat declarației Grupului regional al Ţarilor Europei Centrale si Statelor Baltice, din care face parte, menționând, totodată, prioritățile tarii noastre în domeniul consolidării sistemului național de protecție și de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Declarația Republicii Moldova a fost prezentata audienței în cea de-a doua zi a reuniunii de către dna Lilia Bolocan, director general AGEPI.

Lucrările rundei actuale de reuniuni anuale generale ale OMPI pot fi urmărite on-line: http://www.wipo.int/webcasting/en/assemblies/2014/

***

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) este un forum global de politici, servicii, informație și cooperare în domeniul proprietății intelectuale. În calitate de  agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite,  OMPI asistă cele 187 state membre în dezvoltarea unui cadru juridic internațional echilibrat în domeniul PI  ținând cont de evoluția necesităților societății.