La AGEPI au demarat cursurile de instruire „Protecţia proprietăţii intelectuale”

09/23/2014

În scopul pregătirii cadrelor naționale în domeniul protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală, la  22 septembrie curent, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a demarat un nou ciclu de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale.

Cursurile de instruire se vor desfăşura în perioada lunilor septembrie-decembrie 2014. Persoanele instruite în cadrul acestor cursuri vor avea oportunitatea să cunoască aspecte teoretice şi practice privind protecţia obiectelor de  proprietate intelectuală atât la nivel naţional, cât si internaţional. Planul de învăţământ conţine şapte discipline (dreptul proprietăţii industriale, dreptul de autor şi drepturile conexe, invenţii, soiuri de plante, mărci, indicaţii geografice, denumiri de origine si specialităţi tradiţionale garantate, desene si modele industriale, economia şi evaluarea proprietăţii intelectuale) cu un număr total de 168 de ore de studii.

Cursanţilor care au susţinut cu succes examenul final li se va acorda calificarea „Consilier în proprietatea intelectuală” şi li se va elibera un Certificat. 

La ediția curentă a cursurilor s-au înscris specialiști din cadrul instituțiilor și autorităţilor publice (Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Sănătății, Inspectoratul Național de investigații al Inspectoratului General de Poliție, Consiliul Concurenței, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante), instituţiilor de cercetare și de  învățământ superior din republică (Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii al AȘM, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Universitatea de Stat de Farmacie și Medicină „N. Testemițanu”),  AGEPI,  altor instituții/organizații.

AGEPI asigură persoanele înscrise la cursurile de instruire cu spaţii adecvate procesului de învăţământ şi bibliotecă cu fond de carte propriu, necesar pentru disciplinele predate. Lecţiile sunt ţinute de specialişti calificaţi în domeniul proprietăţii intelectuale din cadrul AGEPI.

Aceste cursuri de instruire se integrează plenar în activităţile desfăşurate de AGEPI în vederea realizării Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 pentru implementarea Strategiei Naţionale în domeniul Proprietăţii Intelectuale a Republicii Moldova până în anul 2020 cu referire la pregătirea cadrelor naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale.

Informaţiile suplimentare cu referire la cursuri pot fi accesate la adresa:  http://agepi.gov.md/md/training/courses.php