Organizații de gestiune colectivă din RM

Organizațiile de gestiune colectivă din Republica Moldova:

  • Asociația Națională „Copyright” (ANCO);
  • Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA);
  • Asociația „Drepturi de Autor și Conexe” (AsDAC) – Decizia de avizare este abrogată prin Decizia AGEPI nr. 14/3240 din 22.11.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 405-414 din 25.11.2016);
  • Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI) – Decizia de avizare este abrogată prin Decizia AGEPI nr. 11/107 din 25.01.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 20-24 din 29.01.2016);
  • Asociația Obștească „ReproMold” (ReproMold) - Decizia de avizare este abrogată prin Decizia AGEPI nr. 15/3561 din 30.12.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 9-18 din 13.01.2017).

Notă:
31.01.2017

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), reieșind din competența sa, Vă informează că, în prezent, dreptul de a elibera licenţe utilizatorilor și de a acumula în baza acestora remuneraţia pentru valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, precum și alte atribuții prevăzute de art. 49 al Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, pot fi exercitate de către AO ”Oficiul Republican al Dreptului de Autor” (ORDA) și AO ”Asociația Națională ”Copyright” (ANCO) în calitate de organizații de gestiune colectivă avizate legal în baza Deciziei AGEPI nr.3/1566 din 20.09.2013 și Deciziei AGEPI nr.10/3269 din 29.12.2015.

Pentru mai multe detalii în acest sens, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon: (022) 400 555, (022) 400 625.

Nr. Organizatii AsDAC ANPCI ANCO ORDA ReproMold
1 Date privind inregistrarea la Ministerul Justitiei
2 Date privind avizarea la AGEPI
3 Date privind suspendarea/abrogarea OGC
4 Date despre OGC (istoric, organizare):  
5 Statut
6 Membrii organelor de conducere
7 Hotarari ale Adunarilor Generale
8 Hotarari ale Consiliului    
9 Regulamente interne de functionare
10 Lista titularilor-membri ai OGC
11 Repertoriul        
12 Lista acordurilor cu organizatii similare din strainatate
13 Lista acordurilor de licenta incheiate cu utilizatorii
14 Darea de seama anuala
15 Raportul financiar
16 Rapoarte ale Comisiei de Cenzori
17 Acte de verificare/control a activitatii OGC
18 Informatii privind distribuirea sumelor colectate
19 Date de contact

IP „Centrul de Licentiere si Administrare a Drepturilor” (CLAD):