In atentia solicitantilor si mandatarilor autorizati

10/04/2010

AGEPI va ofera un nou serviciu: depunerea electronica a cererilor si a documentelor cererilor de brevetare/inregistrare a obiectelor de proprietate intelectuala.

Actualmente, la AGEPI puteti depune in format electronic cererile si documentele cererilor, utilizand semnatura digitala.

Depunerea in format electronic a cererilor (documentelor), utilizand semnatura digitala, va asigura posibilitatea de a folosi tehnologiile moderne, rapide si eficiente, ce permit automatizarea procedurii de pregatire, perfectare, control si depunere a cererilor (documentelor) in scopul obtinerii protectiei obiectelor de proprietate intelectuala.

Pentru depunerea cererilor (documentelor) in format electronic: Este necesar sa obtineti de la Centrul de Certificare a cheilor publice al autoritatilor administratiei publice din cadrul Intreprinderii de Stat „Centrul de telecomunicatii speciale” mijloacele si dispozitivele necesare pentru depunerea documentelor in format electronic, utilizand semnatura digitala.

Modalitatea de obtinere a acestora este descrisa pe site-ul http://www.pki.cts.md, unde este prezentat si „Ghidul utilizatorului”, cu instructiuni privind instalarea si gestionarea cheilor publice pentru semnatura digitala.

In perioada de trecere de la procedura de depunere a cererilor (documentelor) pe suport hartie la cea in format electronic, solicitantul va semna o Declaratie de confirmare a modalitatii de depunere a cererii (documentelor) si a corespondentei in format electronic, utilizand semnatura digitala.

Instructiunea privind circulatia cererilor (documentelor) in format electronic in cadrul procedurilor de depunere, examinare si inregistrare a obiectelor de proprietate intelectuala se va aplica tuturor cererilor (documentelor) insotite de semnatura digitala, receptionate de catre AGEPI prin mijloace electronice.

Cererile (documentele) in format electronic expediate vor fi anexate la scrisoarea de insotire. Cererea de inregistrare a obiectului de proprietate intelectuala se va redacta in formatul Word pe formularul-tip aprobat de AGEPI, in functie de obiectul de proprietate intelectuala solicitat pentru inregistrare. Acesta se va salva si i se va aplica semnatura digitala.

Formularele-tip ale cererilor sunt accesibile pe site-ul www.agepi.md

Documentele cu caracter general (scrisori, informatii etc.) se vor expedia pe adresa: office@agepi.gov.md

Receptionarea cererilor (documentelor) in format electronic va fi efectuata de catre persoane responsabile din cadrul AGEPI, desemnate prin ordinul Directorului General.

Data si ora receptionarii cererilor (documentelor) se vor considera cele inregistrate de serverul mail AGEPI.

Avantajele oferite de noul serviciu: excluderea necesitatii de deplasare a solicitantilor si mandatarilor autorizati la AGEPI in scopul depunerii cererilor (documentelor); diminuarea cheltuielilor financiare si de timp, necesare pentru corespondenta cu AGEPI prin posta.

In consecinta, prioritatile serviciului: vor asigura o mai buna comunicare intre solicitanti si AGEPI; vor determina trecerea la urmatorul nivel al IT, similar celui din alte oficii europene de proprietate intelectuala.

Informatii suplimentare:
tel.: 44-00-21
fax: 44-01-19