In atentia utilizatorilor Bazei de Date Marci in regim on-line !

07/22/2009

Modernizarea consecventa a sistemului de protectie a OPI, colectarea si diseminarea informatiei legate de protectia PI, precum si perfectionarea activitatii proprii in scopul sporirii eficientei cooperarii dintre institutie si beneficiarii acestui sistem, sunt obiective de baza ale Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI).

In acest context, AGEPI aduce la cunostinta beneficiarilor (solicitanti, titulari, mandatari autorizati s.a.) ca Baza de Date Marci, accesibila on-line la adresa www.db.agepi.md a fost completata cu optiunea de vizualizare a taxelor achitate pentru efectuarea actiunilor cu semnificatie juridica, ce tin de procedurile de examinare a cererii si de protectie juridica a marcii.

Prin implementarea optiunii in cauza, beneficiarii sunt asigurati cu tehnologii rapide si eficiente, ce permit monitorizarea respectarii termenelor de achitare a taxelor prevazute de legislatie* in scopul efectuarii procedurii de inregistrare si mentinere in vigoare a marcilor.

* cuantumul taxelor este stabilit conform Hotaririi Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 cu privire la taxele pentru servicii cu semnificatie juridica in domeniul protectiei obiectelor proprietatii intelectuale, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 878 din 18 iulie 2008.