Ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală