Lista candidaților admiși la interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

05/22/2019

Nr. d/o Numele, prenumele

Specialist superior, Secția Resurse umane

1

Chirtoca Svetlana

Specialist, Secția Gestionare documente

1

Cocieru Dumitru

2

Spătaru Marcel

Data şi ora desfășurării probei scrise – 22 mai 2019, ora 10:30, Sala de conferințe de la et.II, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, str. Andrei Doga 24/1

Tel: 022 400-636, 022 400-632