AGEPI prelungește termenul pentru prezentarea propunerilor asupra proiectelor de metodologii privind remunerația datorată pentru valorificarea operelor și/sau obiectelor drepturilor conexe

07/24/2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, la data de 09.07.2018, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a lansat consultări publice pe marginea proiectelor de metodologii privind stabilirea remuneraţiei cuvenite titularilor dreptului de autor şi titularilor drepturilor conexe pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor și a drepturilor conexe, părțile interesate fiind în drept să prezinte, până la data de 23.07.2018, propuneri asupra următoarelor proiecte

AGEPI prelungește termenul de prezentare a opiniilor și propunerilor asupra acestora, până la data de 30.08.2018, prin intermediul poștei electronice, la adresele de e-mail indicate mai sus sau la sediul AGEPI, str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024.