Dezbateri publice

05/02/2018

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) supune dezbaterilor publice:

1. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea cadrului instituțional necesar și a unor măsuri pentru producerea și plasarea pe piață a produselor cu denumiri de origine protejate, cu indicaţii geografice protejate şi a specialităţilor tradiţionale garantate, în vederea desemnării autorităților competente de efectuarea controlului oficial, garantat producătorilor de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (se anexează).

2. Lista indicațiilor geografice transmise de către partea georgiană spre protecție pe teritoriul Republicii Moldova în contextul inițierii negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Georgia cu privire la recunoaşterea şi protecţia reciprocă a indicaţiilor geografice (se anexează).

Astfel, AGEPI invită toate părțile interesate să se expună asupra proiectului, în cadrul unei ședințe ce se va desfășura vineri, 18.05.2018, ora 10.00, la sediul AGEPI (str. Andrei Doga nr. 24/1, mun. Chișinău, MD-2024), sala de ședințe, et. 2.

AttachmentSize
PDF icon Proiect.pdf427.79 KB
PDF icon Lista_IG.pdf192.82 KB