Event calendar

Ședința Comisiei de Contestații

Ședințele Comisiei de Contestații

Expoziția națională „Fabricat în Moldova”

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Lansarea Concursurilor „Marca comercială a anului” și „Premiul în domeniul calității”

Vizita studenților ASEM la AGEPI

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Concursul Național de Ştiințe și Inginerie pentru elevi „Mold SEF”

Lecţie interactivă în domeniul proprietăţii intelectuale

Consultări cu mediul de afaceri asupra inițiativei legislative de modificare a Legii nr.139/2010

Semnarea Acordului de colaborare dintre AGEPI și proiectul Jean Monnet Chair „European Union for Intellectual Property Rights"

European BEST Engineering Competition

Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale

Lansarea concursului în domeniul PI pentru tineri

Webinar „Inovații și Proprietate Intelectuală în timp de pandemie”

Lansarea Raportului anual 2019

Conferința internațională „Proprietate intelectuală - viziune fără iluzie”

Lansarea Concursului „Invenţii VS Corona”, IFIA

Webinar cu privire la serviciile și inițiativele OMPI

Ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Ședințele Comisiei de Contestații

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Ședințele Comisiei de Contestații

Videoconferință AGEPI-OMPI privind ultimele evoluții în domeniul PI

Lansarea Raportului național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2019

Videoconferință AGEPI-EUIPO privind aderarea AGEPI la practicile comune în materie de marcă și design ale EUIPO

Seminar online de instruire și testare a Platformei Knowing IPR Hub

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Ziua profesională a Funcționarului Public

Videoconferința „Shaping It Together: Our future, Our Community, Our Responsability”

Webinar OMPI pentru judecători

Ziua Inventatorului și Raționalizatorului

Ședință de lucru dintre AGEPI și Compania „Bucuria” SA.

Seminar online: Cum transformăm informația de brevet în avantaj competitiv

Conferință online despre fabricarea aditivă (Additive Manufacturing - AM)

Competiția internațională de invenții și proiecte inovatoare din Canada: iCAN 2020

Eveniment online: Rolul protecției împotriva concurenței neloiale în apărarea drepturilor de proprietate intelectuală

Conferința Jean Monnet “Dezvoltarea proprietății intelectuale în UE si Moldova: provocări și perspective”

Ședinţa Comisiei de contestații

Ședința Comisiei de Contestații

Gala Businessului Moldovenesc

Salonul Internațional de Invenții INVENTICA 2020

Salonul Internațional de Invenții ”IWIS-2020”

Expoziția Internațională Specializată iENA

Târgul internațional de invenții „ISIF”

Lansarea Concursului Național al celor mai Recunoscute Mărci Comerciale din Moldova

Webinar cu tematica axată pe PI în cadrul proiectului UTeach

Videoconferință: ședința de lucru AGEPI-EUIPO

Ședința comitetului organizatoric al concursului Marca Comerciala a Anului 2019, convocată de CCI

Ședința comitetului organizatoric al concursului ”Premiul pentru realizări în domeniul calității”, convocată de CCI

Ședința de lucru cu echipa Proiectului UE “Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and enhancement of the legal approximation process”

Ședința de lucru AGEPI-OEB pentru discutarea Planului comun de acțiuni

ViCo: Negocieri RM-UK asupra Acordului de parteneriat, comerț și cooperare

Ședința Consiliului Interstatal

Webinarul cu tema „Proprietatea intelectuală pe înțelesul tinerilor”

Comisia interguvernamentală moldo-ungara pentru cooperare economică

EIS „FARMER”, CIE Moldexpo, Chișinău

Salonul Internațional de Invenții și Inovații ,,Traian Vuia”, Timișoara, România

Conferință de presă dedicată Concursului Mărcilor Recunoscute NOTORIUM TRADEMARK AWARDS

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Webinarul cu privire la serviciile și inițiativele OMPI

Reuniune online dintre AGEPI și EUIPO

Adunarea generală a statelor membre ale OMPI

Ședința Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Ședința Comisiei de Contestații

Lansarea WIPO Lex-Judgments

Ședinţa Comisiei de contestații

Patent analytics and IPR management training

Forumul Internațional „Dezvoltarea inovativă prin intermediul pieței de proprietate intelectuală”

Patent analytics and IPR management training

Reuniune online AGEPI-OEB

Curs de instruire pentru judecători și procurori

Subcomitetul UE-RM pentru indicații geografice

Regimul de protecție a drepturilor de PI, discutat în cadrul Reuniunii Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană reunit în Configurația Comerț

Dialog online despre protecția invențiilor brevetate și a altor soluții tehnologice

Ședinţa OMPI – AGEPI

Ședința Comisiei de Contestații

Forumul Global al Inovării 2020

Conferința științifică consacrată aniversării a 70-a de la fondarea Grădinii Botanice Naționale "Alexandru Ciubotaru"

Atelier de lucru: Rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei afaceri de succes

Seminar online în domeniul proprietății intelectuale, dedicat mediului de afaceri din Soroca

Conferință online privind consolidarea sistemului de indicații geografice

Noaptea Cercetătorilor Europeni

Adunarea mandatarilor autorizaţi

Comitetului Permanent al OMPI (SCT/43)

Seminar online în domeniul proprietății intelectuale pentru studenții de la UTM

Reuniunea Comitetului de coordonare al OMPI

AGEPI, partener al competiției BEST Hackathon

şedinţele Comisiei de Contestaţii a AGEPI

Seminar online: Protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice

Conferință națională: Proprietatea intelectuală și asigurarea pacienților cu medicamente în contextul pandemiei COVID-19

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

Ședința Comisiei de Contestații

Ședința Comisiei de Contestații

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Şedința de lucru pe segmentul gestiunii colective a drepturilor patrimoniale de autor și conexe

Forum online de afaceri privind tehnologiile avansate

Promovarea eco-inovației în cadrul Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Seminar în domeniul proprietății intelectuale pentru studenții de la ASEM

Webinar regional privind soluționarea alternativă a disputelor în materie de tehnologii ale informației și comunicațiilor

Lansarea concursului ”Marca comercială a anului 2020”

Conferința Jean Monnet “Dezvoltarea proprietății intelectuale în UE și Republica Moldova: provocări și perspective”

Lecturi AGEPI

Ședinţa Comitetului organizatoric al EIS INFOINVENT

Salonul Internațional de Invenții și Tehnologii Inovaționale de la Moscova

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Ședințele Comisiei de Contestații

Conferința “Dezvoltarea proprietății intelectuale în UE şi Republica Moldova: provocări și perspective”

Conferinţă: Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului

Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”

Ședinţa de lucru pe marginea proiectului de Lege de modificare a Legii nr. 50/2008 privind protecția invențiilor

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

AGEPI și ANACEC au semnat un Acord de colaborare

Atelier de lucru privind politicile în domeniul proprietății intelectuale

Ședința Comisiei de Contestații

Webinar: Fenomenul contrafacerii în Republica Moldova

Webinar cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Masă rotundă „Instrumente de protecție a dreptului de autor asupra rezultatelor științifice”

Seminar de inițiere în promovarea produselor și dezvoltarea unui brand de succes

Sesiunea Comitetului de Experți al Uniunii de la Nisa

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale

Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova

Seminar în domeniul proprietății intelectuale

Ședințele Comisiei de Contestații

Atelier de lucru în domeniul proprietății intelectuale, organizat în cadrul proiectului KnowingIPR

44-a sesiune a Comitetului Permanent al OMPI

Cupa Businessului Creativ

Atelier de lucru “Rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei afaceri de succes”

Reuniune online dintre EUIPO, reprezentanții țărilor balcanice și Republica Moldova

Gala Businessului Moldovenesc

Salonului Internațional de Invenții INVENTICA 2021

Ședința Comisiei de Contestații

Ședința Comitetului organizatoric al Expoziției Internaționale Specializate INFOINVENT

Olimpiada Internațională pentru Tineri din Coreea 4i (KIYO)

Sesiunea Comitetului pentru Programă și Buget al OMPI

Expoziția Internațională Specializată “INFOINVENT”

Subcomitetului Republica Moldova – Marea Britanie pentru Indicații Geografice reunit online în prima ședință de la instituire

Proprietatea intelectuală abordată în cadrul Dialogului Politic și Strategic Republica Moldova – Marea Britanie în configurația Comerț

Curs de PI pentru asistenți judiciari (organizat de EUIPO)

Statele membre ale OMPI s-au convocat pentru a discuta contribuția proprietății intelectuale la dezvoltarea durabilă

Participă la expozițiile internaționale de inventică din Serbia, Malaiezia, Indonezia și Uganda

AGEPI, partener al Taberei de Vară de Jocuri Intelectuale

Seminar regional pentru judecători, organizat de Oficiul de Brevete din Letonia

Reprezentanții Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă, într-o vizită de informare la AGEPI

Au Gust LIVE: Proprietatea intelectuală și rolul său în dezvoltarea afacerilor

Conferință regională: Proprietatea Intelectuală în economia digitală pentru IMM

Simpozion mondial privind indicațiile geografice

Participanții Universității de vară 2021 “Art of Zone”, în vizită de informare la AGEPI

Ședința Comisiei de Contestații

Ședința Comisiei de Contestații

Ședința Consiliului Interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale, sesiunea a XI-a

Relațiile de colaborare dintre AGEPI și Centrul de Proprietate Intelectuală din Belarus

Seminarul regional cu genericul “Rolul sistemului de brevete în rezolvarea problemelor de sănătate publică”

Discuții constructive între conducerea AGEPI și reprezentanții OGC-urilor

AGEPI a dat start cursului special de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale

Provocările din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, discutate în cadrul unei ședințe la AGEPI

Dialog constructiv între AGEPI și Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement

Comitet consultativ al OMPI privind noile măsuri de combatere a pirateriei şi contrafacerii pe internet

AGEPI a participat la un eveniment online organizat cu ocazia Zilei Cooperării Europene

AGEPI și Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova intensifică relațiile de colaborare

AGEPI, partener al Galei Fermierilor din Republica Moldova

Delegația Republicii Moldova participă la cea de-a 62-a Adunare generală a statelor membre ale OMPI

Ședințele Comisiei de Contestații

Școala online de Transfer Tehnologic

Webinar: Development of Innovation Business and Intellectual Property Protection in the Digital Era

Conferința anuală „Biblioteca Municipală «B.P. Hașdeu» – de la text la biți”

Salonului de invenții PRO INVENT – 2021

Săptămâna informațională în domeniul brevetelor