Brevete de scurtă durată. Calculator taxe

17. Depunerea cererii de brevet de scurta durata
18. Deschiderea fazei nationale a cererii internationale
20. Examinarea

Numarul de revendicari, fie initiale, fie in urma modificarilor
Numarul de pagini ale cereri:
21. Eliberarea brevetului de scurta durata, inclusiv tiparirea fasciculului de certificat
22. Tiparirea unui nou fascicul de brevet de scurta durata
23. Mentinerea in vigoare a brevetului de scurta durata
24. Reinnoirea brevetului de scurta durata pentru fiecare an de valabilitate pentru perioada dintre al 6-lea si al 10-lea a
25. Transformarea cererii de brevet de scurta durata in cerere de brevet de inventie
26. Revalidarea brevetului de scurta durata in perioada de gratie, daca mentinerea in vigoare a lui e +
27. Inspectarea publica a documentelor cererii de brevet de scurta durata prin furnizarea copiilor
28. Inscrierea in Registru a renuntarii la cererea de brevet de scurta durata sau la brevet de scurta durata
63. Revendicarea prioritatii intr-o cerere de inregistrare a obiectului de proprietate industriala
64. Revendicarea prioritatii interne intr-o cerere de inregistrare a obiectului de proprietate industriala
65. Publicarea unei erate/corecturi
66. Inscrierea unei modificari
67. Inregistrarea contractului de licenta, de cesiune a drepturilor, de franchising si de gaj (inclusiv inscrierea modificarilor in Registru)
68. Inscrierea modificarilor in contractul inregistrat sau rezilierea acestuia
69. Depunerea opozitiei si contestatiei:
70. Examinarea si inregistrarea actului de evaluare a proprietatii intelectuale
71. Examinarea cererii de recunoastere a notorietatii marcii
72. Atestarea reprezentantilor in proprietatea industriala
73. Inregistrarea si eliberarea certificatului de reprezentant in domeniul proprietatii industriale
74. Atestarea evaluatorilor in domeniul proprietatii intelectuale
75. Inregistrarea si eliberarea certificatului de evaluator in domeniul proprietatii intelectuale
76. Prelungirea termenului de raspuns la notificarea examinarii, suspendarea procedurii
77. Restabilirea termenului omis, pentru....
78. Repunere in drepturi
79. Inregistrarea Statutului marcii comerciale colective
80. Inregistrarea si eliberarea titlurilor de protectie a obiectelor de proprietate industriala in cazul transmiterii drepturilor
81. Eliberarea unui document oficial de tipul: duplicat, copie a titlului de protectie, adeverinta, act de prioritate
82. Consultarea Registrului National
83. Inscrierea modificarilor in denumirea firmei reprezentantilor in proprietate industriala si/sau adresei pentru corespondenta in Registrul National
84. Participarea la cursurile de instruire "Protectia proprietatii intelectuale"
85. Participarea la cursurile de instruire "Evaluarea proprietatii intelectuale"

* Inlesniri