Invenții. Calculator taxe

1. Depunerea cererii de brevet
2. Deschiderea fazei nationale a cererii internationale
4. Publicarea cererii de brevet de inventie inainte de 18 luni de la data depozitului sau prioritatii invocate
5. Cercetarea documentara, intocmirea si publicarea raportului de documentare
6. Examinarea
7. Eliberarea brevetului de inventie, inclusiv tiparirea fasciculului de brevet
8. Tiparirea unui nou fascicul de brevet
9. Mentinerea in vigoare a brevetului de inventie pe o peroada de ani
10. Transformarea cererii de brevet de inventie in cerere de inregistrare a modelului de utilitate
11. Revalidarea brevetului in perioada de gratie daca brevetul a fost mentinut in vigoare:
12. Inspectarea publica a documentelor cererii de brevet de inventii prin furnizarea copiilor
13. Anexarea copiilor documentelor citate in raportul de documentare
14. Inscrierea in Registru a renuntarii la cererea de brevet sau la brevet
15. Transmiterea unei cereri internationale conform prevederilor articolului 14 al Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor (P.C.T.)
16. Transmiterea unei cereri euroasiatice conform prevederilor articolului 15(2) al Conventiei Euroasiatice privind Brevetele (C.B.E.A.)
29. Depunerea cererii de inregistrare a Certificatului complementar de protectie
30. Mentinerea in vigoare a Certificatului complementar de protectie
63. Revendicarea prioritatii intr-o cerere de inregistrare a obiectului de proprietate industriala
64. Revendicarea prioritatii interne intr-o cerere de inregistrare a obiectului de proprietate industriala
65. Publicarea unei erate/corecturi
66. Inscrierea unei modificari
67. Inregistrarea contractului de licenta, de cesiune a drepturilor, de franchising si de gaj (inclusiv inscrierea modificarilor in Registru)
68. Inscrierea modificarilor in contractul inregistrat sau rezilierea acestuia
69. Depunerea opozitiei si contestatiei:
70. Examinarea si inregistrarea actului de evaluare a proprietatii intelectuale
71. Examinarea cererii de recunoastere a notorietatii marcii
72. Atestarea reprezentantilor in proprietatea industriala
73. Inregistrarea si eliberarea certificatului de reprezentant in domeniul proprietatii industriale
74. Atestarea evaluatorilor in domeniul proprietatii intelectuale
75. Inregistrarea si eliberarea certificatului de evaluator in domeniul proprietatii intelectuale
76. Prelungirea termenului de raspuns la notificarea examinarii, suspendarea procedurii
77. Restabilirea termenului omis, pentru....
78. Repunere in drepturi
79. Inregistrarea Statutului marcii comerciale colective
80. Inregistrarea si eliberarea titlurilor de protectie a obiectelor de proprietate industriala in cazul transmiterii drepturilor
81. Eliberarea unui document oficial de tipul: duplicat, copie a titlului de protectie, adeverinta, act de prioritate
82. Consultarea Registrului National
83. Inscrierea modificarilor in denumirea firmei reprezentantilor in proprietate industriala si/sau adresei pentru corespondenta in Registrul National
84. Participarea la cursurile de instruire "Protectia proprietatii intelectuale"
85. Participarea la cursurile de instruire "Evaluarea proprietatii intelectuale"

* Inlesniri